Regulamin

Regulamin głosowania na Przyjazne Miejsce Fitness

ORGANIZATORZY

Organizatorami Ogólnopolskiego Konkursu dla Klubów Fitness, zwanego dalej Konkursem są:
1) Spółka pod firmą Health and Beauty Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Królowej Marysieńki 9/10, wpisana pod numerem KRS 0000043094 do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

2) FIT.PL Sp. z o.o. Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000073364 NIP: 948-21-67-481. Kapitał 500 000 PLN opłacony w całości

ZGŁOSZENIA

Warunkiem uczestnictwa w konkursie w kategorii Przyjazne Miejsce Fitness jest zgłoszenie udziału do jednej z wymienionych niżej kategorii:
1) „Inwestycja roku”, skierowanej do klubów nowopowstałych, istniejących na rynku do 12 miesięcy, poprzedzających dzień rozpoczęcia konkursu. Kategoria ta dzieli się na
dwie podkategorie:
a) dla klubów o powierzchni do 1000 mkw oraz
b) klubów o powierzchni powyżej 1000 mkw.
lub
2) „Profesjonalny klub fitness”, skierowanej do klubów istniejących na rynku ponad 12 miesięcy, licząc w odniesieniu do okresu poprzedzającego rozpoczęcie konkursu.
Kategoria ta dzieli się na dwie podkategorie:
a) dla klubów o powierzchni do 1000 mkw oraz
b) klubów o powierzchni powyżej 1000 mkw.
3) Profesjonalne studio treningu personalnego

GŁOSOWANIE

1. Głosowanie na Przyjazne Miejsce Fitness odbywa się na stronie www.najlepszyklub.fit.pl.
2. Aby oddać głos na wybrany klub, głosujący musi dokonać rejestracji na stronie www.najlepszyklub.fit.pl
3. Jedna osoba zagłosować na wybrany Przyjazny Klub Fitness może raz na 24 godziny.

HARMONOGRAM

30 marca – 30 lipca 2017 – przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu
20 sierpnia – 15 października 2017 – głosowanie przez użytkowników portalu fit.pl na stronie 
18 listopada 2017 – ogłoszenie wyników podczas uroczystej kolacji towarzyszącej Kongresowi body LIFE

NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie:
a) statuetka FIT.PL AWARD 2017
b) 3000 butelek wody Żywiec Zdrój
c) reklama na portalu www.fit.pl o wartości 5000 zł
d) publikacja na temat klubu na łamach body LIFE w rubryce Klub z sukcesem (w przypadku klubu istniejącego ponad 12 miesięcy) bądź New starter (w przypadku klubu istniejącego krócej niż 12 miesięcy – termin 2018);
e) bilet wstępu dla przedstawiciela klubu na Kongres body LIFE oraz uroczystą kolację w dniu 18 listopada 2017, podczas której zostaną ogłoszeni zwycięzcy konkursu.